fot. wsz-10-RGBS-529 — copyright © by Waldemar Szaraniec
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 4.0× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Dactylorhiza incarnata × maculata

on This page when logged in
you will see 4.0× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

leśnictwo Gołębiewo, ok. Gdańska · copyright © by Waldemar Szaraniec