fot. 110202-6584 (824×639) — copyright © by Marek Snowarski
znalezisko 100000-swR_16
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.2× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Chenopodium album siewka (rozwój komosy białej)

on This page when logged in
you will see 3.2× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

siewka; 2010
copyright © by Marek Snowarski