fot. 101204-5792 (778×676) — copyright © by Marek Snowarski
znalezisko 100000-swL_3
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.7× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Chenopodium album siewka (rozwój komosy białej)

on This page when logged in
you will see 2.7× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

siewka z dwoma parami liter; 2010
copyright © by Marek Snowarski