fot. SM-20100605-1-Cephalanthera_damasonium-01_v2 — copyright © by Michał Smoczyk
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 3.4× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Cephalanthera damasonium (buławnik wielkokwiatowy)

on This page when logged in
you will see 3.4× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

05.06.2010, Ziemia Kłodzka, Krowiarki, Mielnik · copyright © by Michał Smoczyk