atlas-roslin.pl
antropofit zadomowiony we florze Polski [24][491]
· archeofit, zadomowiony [234]
· Czerwona Lista — DD–za mało informacji by określić stopień zagrożenia

Camelina microcarpa Andrz. ssp. sylvestris (Wallr.) Hiitonen [🔉 * sil·wes·tris]

lnicznik drobnoowocowy leśny
Camelina microcarpa
pokrój; 22.05.2004, WPN, wiadukt kolejowy; copyright © by Błażej Gierczyk
Camelina microcarpa (lnicznik drobnoowocowy)
Camelina microcarpa (lnicznik drobnoowocowy)
Camelina microcarpa (lnicznik drobnoowocowy)
Camelina microcarpa (lnicznik drobnoowocowy)
Camelina microcarpa (lnicznik drobnoowocowy)
Camelina microcarpa (lnicznik drobnoowocowy)
Camelina microcarpa
owoce
Camelina microcarpa
szczyt kwiatostanu
Camelina microcarpa ssp. sylvestris (lnicznik drobnoowocowy leśny)
Camelina microcarpa ssp. sylvestris (lnicznik drobnoowocowy leśny)

występowanie

Występuje na terenach ruderalnych, kserotermicznych terenach trawiastych i jako chwast upraw.

Roślina jednoroczna.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

DD – za mało informacji by określić stopień zagrożenia. Archeofit.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście
W Europie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, nieinwazyjny; archeofit; pochodzenie: Europa i Azja [czas przybycia na teren Polski: nieznany]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20090611.5.and - Camelina microcarpa (lnicznik drobnoowocowy); Uniejów-Rędziny k. Miechowa
090611-5
leg. Anna Nowak-Dańda
/Uniejów-Rędziny k. Miechowa/ #6
znalezisko 20040522.10.mo; WPN, wiadukt kolejowy
040522-10
leg. Błażej Gierczyk
/WPN, wiadukt kolejowy/ #3

nomenklatura, etymologia ℹ️
poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie

Camelina microcarpa Andrz. ssp. sylvestris (Wallr.) Hiitonen [🔉 * sil·wes·tris](pl) lnicznik drobnoowocowy leśny
(lat.) sylvticus, -a, -um; sylvestris (-ter), -is, -e; silvticus, silvestris adj.
leśny, występujący w lasach; także dziki, bytujący w lasach lub zaroślach - w opozycji do uprawianych; także formy silvaticus, silvestris, silvester; od lat. rzeczownika sylva, silva, -ae (f) las