fot. ANDCamelina_microcarpa_v2_1 — copyright © by Anna Nowak-Dańda
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 3.1× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Camelina microcarpa (lnicznik drobnoowocowy)

on This page when logged in
you will see 3.1× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

11.06.2009, Uniejów-Rędziny k. Miechowa · copyright © by Anna Nowak-Dańda