fot. 110820-5633_v2 (692×877) — copyright © by Marek Snowarski
znalezisko 110820-3 || stereopara wąska 3D anaglif jak oglądać 3D
owoce
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 4.1× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Berteroa incana (pyleniec pospolity)

on This page when logged in
you will see 4.1× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

20.08.2011, Wójcice k. Biskupic Oławskich
copyright © by Marek Snowarski