fot. 030618-5577 (501×652) — copyright © by Marek Snowarski
znalezisko 030618-12
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.8× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Anagallis arvensis (kurzyślad polny)

on This page when logged in
you will see 2.8× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

18.06.2003, Zdbice, k. Wałcza
copyright © by Marek Snowarski