⇑ skok do węzła klucza nadrzędnego [na stronie: Primulaceae (pierwiosnkowate)]
  
korona lejkowata z wyraźną ale krótką rurką (↓nie)
Centunculus minimus (niedośpiałek maleńki)
Centunculus minimus (niedośpiałek maleńki)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje ...
· Ulistnienie skrętoległe.
· ta cecha diagnostyczna jest widoc ...
Centunculus minimus (niedośpiałek maleńki)
wystepowanie
kurzyślad maleńki · syn. Anagallis minima · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Pola, ugory, przydroża, namuliska.
  
  
korona kółkowa (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub za ...
· Ulistnienie naprzeciwległe (rzadko po 3 w okółku).
· ta cecha diagnostycz ...
  
    
szypułki owoców krótsze od liści; kwiaty niebieskie (↓nie)
Anagallis foemina (kurzyślad błękitny)
Anagallis foemina (kurzyślad błękitny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej we ...
· Liście ciemnozielone, ostro zakończone.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowan ...
Anagallis foemina (kurzyślad błękitny)
wystepowanie
syn. Anagallis coerulea · antropofit zadomowiony we florze polskiej
  Pola, zbocza, na glebach wapiennych.
    
    
szypułki owoców wyraźnie dłuższe od liści; kwiaty różowe lub ceglasto-czerwone (↑nie)
    
      
łodyga w przekroju 4-kanciasta, nie zakorzeniająca się w węzłach; rośliny roczne (↓nie)
Anagallis arvensis (kurzyślad polny)
Anagallis arvensis (kurzyślad polny)
Anagallis arvensis
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne ele ...
· Liście jasnozielone, lancetowate lub jajowate, zaostrzone.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu są wyraźnie oznaczone np. takim tekstem jak ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakł ...
Anagallis arvensis (kurzyślad polny)
wystepowanie
antropofit zadomowiony we florze polskiej
  Pola, przydroża, miejsca ruderalne.
      
      
łodyga w przekroju prawie okrągła, wątła, zakorzeniająca się w węzłach; byliny (↑nie)
      
        
liście szerokojajowate, tępe (↓nie)
Anagallis tenella (kurzyślad wątły)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładan ...
· Liście szerokojajowate, tępe.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logow ...
· ta cecha diagnostyczna ...
        
        
liście równowąsko-lancetowate do lancetowatych (↑nie)
Anagallis monelli (anagalis)
Anagallis monelli (anagalis)
(potocznie: kurzyślad) · syn. Anagallis grandiflora · takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002