atlas-roslin.pl

Anagallis [🔉 a·na·gal·lis]

kurzyślad
  
↓niekorona lejkowata z wyraźną ale krótką rurką
Centunculus minimus (niedośpiałek maleńki)
Centunculus minimus (niedośpiałek maleńki)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się ...
· Ulistnienie skrętoległe.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna ...
Centunculus minimus (niedośpiałek maleńki)
wystepowanie
kurzyślad maleńki · syn. Anagallis minima · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Pola, ugory, przydroża, namuliska.
  
  
↑nie korona kółkowa
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakła ...
· Ulistnienie naprzeciwległe (rzadko po 3 w okółku).
· ta cecha diagnostyczna ...
  
    
↓nieszypułki owoców krótsze od liści; kwiaty niebieskie
Anagallis foemina (kurzyślad błękitny)
Anagallis foemina (kurzyślad błękitny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej we ...
· Liście ciemnozielone, ostro zakończone.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy n ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowan ...
Anagallis foemina (kurzyślad błękitny)
wystepowanie
syn. Anagallis coerulea · antropofit zadomowiony we florze Polski
  Pola, zbocza, na glebach wapiennych.
    
    
↑nie szypułki owoców wyraźnie dłuższe od liści; kwiaty różowe lub ceglasto-czerwone
    
      
↓niełodyga w przekroju 4-kanciasta, nie zakorzeniająca się w węzłach; rośliny roczne
Anagallis arvensis (kurzyślad polny)
Anagallis arvensis (kurzyślad polny)
Anagallis arvensis
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elemen ...
· Liście jasnozielone, lancetowate lub jajowate, zaostrzone.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu są wyraźnie oznaczone np. takim tekstem jak ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakłada ...
Anagallis arvensis (kurzyślad polny)
wystepowanie
antropofit zadomowiony we florze Polski
  Pola, przydroża, miejsca ruderalne.
      
      
↑nie łodyga w przekroju prawie okrągła, wątła, zakorzeniająca się w węzłach; byliny
      
        
↓nieliście szerokojajowate, tępe
Anagallis tenella (kurzyślad wątły)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania ...
· Liście szerokojajowate, tępe.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowan ...
· ta cecha diagnostyczna j ...
        
        
↑nie liście równowąsko-lancetowate do lancetowatych
Anagallis monelli (anagalis)
Anagallis monelli (anagalis)
(potocznie: kurzyślad) · syn. Anagallis grandiflora · takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020