atlas-roslin.pl
Tracheophyta » Div.Euphyllophyta » Div.Spermatophyta » Div.Magnoliophyta » core angiosperms » Eudicotyledoneae » core eudicots » Pentapetalae » superasterids » subCl.Asteridae » Ord.Ericales » Fam.Primulaceae »

Anagallis [🔉 a·na·gal·lis]

kurzyślad
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Do flory Polski należą trzy pierwsze gatunki; pozostałe to uprawiane rośliny ozdobne.Do flory Polski należą trzy pierwsze gatunki; pozostałe to uprawiane rośliny ozdobne.
cechy diagnostyczne w kluczu:Primulaceae (pierwiosnkowate)kl 5131
  
↓niekorona lejkowata z wyraźną ale krótką rurką
Centunculus minimus (niedośpiałek maleńki)
Centunculus minimus (niedośpiałek maleńki)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Ulistnienie skrętoległe.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
Centunculus minimus L. (niedośpiałek maleńki)
wystepowanie
kurzyślad maleńki · syn. Anagallis minima (L.) E.H.L. Krause · Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
  Pola, ugory, przydroża, namuliska.
  
  
↑nie korona kółkowa
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Ulistnienie naprzeciwległe (rzadko po 3 w okółku).
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  
    
↓nieszypułki owoców krótsze od liści; kwiaty niebieskie
Anagallis foemina (kurzyślad błękitny)
Anagallis foemina (kurzyślad błękitny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście ciemnozielone, ostro zakończone.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
Anagallis foemina Mill. (kurzyślad błękitny)
wystepowanie
syn. Anagallis coerulea Schreb · Antropofit zadomowiony we florze Polski.[491]
  Pola, zbocza, na glebach wapiennych.
    
    
↑nie szypułki owoców wyraźnie dłuższe od liści; kwiaty różowe lub ceglasto-czerwone
    
      
↓niełodyga w przekroju 4-kanciasta, nie zakorzeniająca się w węzłach; rośliny roczne
Anagallis arvensis (kurzyślad polny)
Anagallis arvensis (kurzyślad polny)
Anagallis arvensis
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście jasnozielone, lancetowate lub jajowate, zaostrzone.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
Anagallis arvensis L. (kurzyślad polny)
wystepowanie
Antropofit zadomowiony we florze Polski.[491]
  Pola, przydroża, miejsca ruderalne.
      
      
↑nie łodyga w przekroju prawie okrągła, wątła, zakorzeniająca się w węzłach; byliny
      
        
↓nieliście szerokojajowate, tępe
Anagallis tenella (kurzyślad wątły)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście szerokojajowate, tępe.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
        
        
↑nie liście równowąsko-lancetowate do lancetowatych
Anagallis monelli (anagalis)
Anagallis monelli L. (anagalis)
(potocznie: "kurzyślad") · syn. Anagallis grandiflora Andrews. · Takson uprawiany, nie ujęty w czekliście.[491]