(grupa zespołów) GrAss.Montenion (Maas 1959) Den Held et Westh. 1969

zespoły górskie Cardamino-Montion

charakterystyczna kombinacja gatunków grupy zespołów (ChSC GrAss.) GrAss.Montenion

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne grupy zespołów (Ch GrAss.) GrAss.Montenion

gatunki wyróżniające grupy zespołów (D GrAss.) GrAss.Montenion

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych grupy zespołów GrAss.Montenion

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Cardamino-Montion

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Montio-Caraminetalia ⇒ ChCl.

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Montio-Cardaminetea (zbiorowiska źródlisk i wyleżysk)

syntaksony poniżej (podrzędne do) GrAss.Montenion

  Ass.Bryo-Philonotidetum seriatae
  
  Ass.Montio-Philonotidetum fontanae
  
  Ass.Cardamino opizii-Philonotidetum caespitosae