fot. pk-Triticum_aestivum_compactum_OB_Munchen_D_07.12 (384×866) — copyright © by Paweł Kalinowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 4.0× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Triticum compactum (pszenica zbita)

on This page when logged in
you will see 4.0× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

07.2012, OB Monachium
copyright © by Paweł Kalinowski