fot. jmak-Thuidium_tamariscinum_XI.11.2 — copyright © by Jarosław Makowski
fot. XL
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 1.0× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Thuidium tamariscinum (tujowiec tamaryszkowaty)

on This page when logged in
you will see 1.0× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

pół.-zach. Niemcy · copyright © by Jarosław Makowski