fot. kkcz-IMG_7277_1 (1160×1505) — copyright © by Konrad Kaczmarek
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 7.0× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Spiraea ×pseudosalicifolia (tawuła nibywierzbolistna)

on This page when logged in
you will see 7.0× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

08.08.2021, woj. łódzkie, pow. sieradzki, Męka
copyright © by Konrad Kaczmarek

« Spiraea ×pseudosalicifolia (tawuła nibywierzbolistna)