atlas-roslin.pl
Div. Bryophyta (mszaki) » Div. Bryophyta » Cl. Sphagnopsida » Sphagnum »
mszaki [360]

Sphagnum sec. Cuspidata

autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
  
↓nie(z) liście łodygowe głęboko naderwane, aż dwudzielne
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wers ...
· Mchy duże, zielone.
  
  
↑nie (z) liście łodygowe nie są głęboko naderwane-dwudzielne
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej ...
· Mchy zielone do brunatnych.
  
    
↓nie(z) liście gałązkowe jajowate, krótko zaostrzone, silnie wklęsłe; podobne do liści łodygowych
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania kon ...
· Mchy drobne, miękkie, żółtozielone.
    
    
↑nie (z) liście gałązkowe jajowate, krótko zaostrzone, silnie wklęsłe; podobne do liści łodygowych
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne ele ...
· Mchy drobne do dużych, zielone do brunatnych.
    
      
↓nie(z) liście łodygowe trójkątne, ostre
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji a ...
· Komórki wodne liści łodygowych zwykle bez włókien i bez por.
      
        
↓nie(z) liście gałązkowe jajowato-lancetowate
Sphagnum fallax (torfowiec kończysty)
Sphagnum fallax (torfowiec kończysty)
Sphagnum fallax (torfowiec kończysty)
XL
Sphagnum fallax (torfowiec kończysty)
Sphagnum fallax (torfowiec kończysty)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna ...
· suche ± z w tył odgiętymi końcami.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po ...
Sphagnum fallax (torfowiec kończysty)
syn. Sphagnum apiculatum · mszaki
        
        
↑nie (z) liście gałązkowe długie, wąsko lancetowate
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po z ...
· suche ze szczytami prostymi lub nieco krętymi się ale nie w tył odgiętymi.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełn ...
        
      
↑nie (z) liście łodygowe tępe lub wąsko ucięte, drobno postrzępione lub ząbkowane; przeważnie trójkątno-językowate
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakłada ...
· Komórki wodne liści łodygowych z włóknami i porami lub bez nich.
      
        
(z) c.d.n.
        
w pełnej wersji atlasu jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu