fot. jmak-Sphagnum_cuspidatum_IV.12.1 (870×669) — copyright © by Jarosław Makowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Sphagnum cuspidatum (torfowiec szpiczastolistny)

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

pół.-zach. Niemcy
copyright © by Jarosław Makowski