atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Sideritis syriaca L. [🔉 si·de·ri·tis *]