fot. kkcz-sideritis (428×802) — copyright © by Konrad Kaczmarek
nasiona
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.7× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Sideritis syriaca

on This page when logged in
you will see 3.7× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

18.03.2022, woj. łódzkie, pow. sieradzki, Sieradz
copyright © by Konrad Kaczmarek