fot. bl-f245-F1000015 (600×356) — copyright © by Barbara Łotocka
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.4× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Scrophularia nodosa (trędownik bulwiasty)

on This page when logged in
you will see 2.4× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

kwiat w przekroju podłużnym; 31.08.2003
copyright © by Barbara Łotocka