takson nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Salsola collina Pall.

solanka pagórkowa

cechy charakterystyczne

Roślina jednoroczna o rózgowatym pokroju, 10-100cm wysokości.

space

Dojrzałe owoce z grzebieniastymi wyrostkami skupionymi, w formę kieliszka, co najwyżej 2mm średnicy.

space

występowanie

Zawlekany na terenach kolejowych i ruderalnych.