atlas-roslin.pl

Salsola collina Pall. [🔉 sal·so·la *]

solanka pagórkowa
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Salsola collina (solanka pagórkowa)
XL

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Salsola (solanka)kl 6895
Roślina jednoroczna o rózgowatym pokroju, 10-100cm wysokości.

space

Dojrzałe owoce z grzebieniastymi wyrostkami skupionymi, w formę kieliszka, co najwyżej 2mm średnicy.

space

występowanie

Efemerofit. [491]
Zawlekany na terenach kolejowych i ruderalnych.

wybrane okazy · selected collections

literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Flora Polski Rośliny naczyniowe, 1992 — Tom III edycja II p.210 [16.3II]
  • Hejný, S., Slavík, B., 1990 — Květena České Republiky 2 p.290 [71.2]
  • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.130 [15]
  • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
  • Nie znaleziona literatura id:
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji