fot. mr-roripa_amphibia_s96_34 (500×331) — copyright © by Maciej Romański
grupa roślin
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.0× większą wersję tej ilustracji

on This page when logged in
you will see 2.0× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

Suwalszczyzna
copyright © by Maciej Romański