fot. bg-2017-DSC_0164 (884×615) — copyright © by Błażej Gierczyk
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Robinia ×ambigua (robinia wątpliwa)

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

2017, Poznań, Las Marceliński
copyright © by Błażej Gierczyk