takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Euptelea polyandra Siebold et Zucc.

olszanka japońska