atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Pinus uncinata Ramond in Lam. et DC. ‘Jezek’ [🔉 p·nus *]

sosna hakowata ‘Jezek’