atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Phlox stolonifera Sims [🔉 floks sto·lo·ni·fe·ra]

floks rozłogowy, płomyk rozłogowy
Phlox stolonifera (floks rozłogowy)
2015.04.26; Wleń; copyright © by Jacek Soboń
Phlox stolonifera (floks rozłogowy)
2015.06.05
Phlox stolonifera (floks rozłogowy)

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Phlox stolonifera (floks rozłogowy)
🌱
wysokość: do 15 cm
kwitnienie: od maja do czerwca

wymagania i uprawa

🌸
🔆 miejsce: 🌤 słoneczne, nieco ocienione
💧 woda: gleba dostatecznie wilgotna
☷ gleba: żyzna • mineralno-próchniczna

🌱🌸
opcje Bazaru

odmiany (form i odmian #4) analiza dostępności roślin

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20070500.7.pk - Phlox stolonifera (floks rozłogowy); Szczeglacin
070500-7
leg. Paweł Kalinowski
/Szczeglacin/
/cv. Blue Ridge/ #1
znalezisko 2015.1.js - Phlox stolonifera (floks rozłogowy); Wleń

leg. Jacek Soboń
/Wleń/ #3

nomenklatura, etymologia ℹ️
poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie

Phlox stolonifera Sims [🔉 floks sto·lo·ni·fe·ra](pl) floks rozłogowy · płomyk rozłogowy
(lat.) stolonifer, stolonifera adj.
posiadający (dosłownie niosący, lat. -fer) rozłogi (lat. stolo, stolonis)