atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Phlox stolonifera Sims ‘Blue Ridge’ [🔉 floks sto·lo·ni·fe·ra]

floks rozłogowy ‘Blue Ridge’