fot. am-C563b (569×480) — copyright © by Antoni Mielnikow
liście w dole łodygi
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.7× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Leucanthemum waldsteinii

on This page when logged in
you will see 2.7× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

15.07.2005, Tatry
copyright © by Antoni Mielnikow