efemerofit [24][234]

Lactuca perennis L.

sałata trwała
na stronie — występowanie