takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Iris japonica Thunb.

kosaciec japoński
Iris chinensis Curtis non Bunge · Iris fimbriata Vent.
na stronie — wymagania i uprawa

wymagania i uprawa

Polska nazwa „kosaciec japoński” jest ambiwalentna, jest używana przede wszystkim dla odmian Iris enstata (grupa odmian „Japanese Irises” — JI). Są one dość mrozoodporne i mogą być u nas uprawiane przy pewnych staraniach.

Grupy użytkowe: byliny ogrodowe · byliny cebulowe, bulwiaste lub kłączowe · wysokość 30-45 cm · strefa mrozoodporności 7 · kwitnienie: 5-6