atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Iridodictyum ‘Katherine Hodkin’

irysek ‘Katherine Hodkin’
Iridodictyum ‘Katherine Hodkin’
09.03.2014, Wrocław; copyright © by Marek Snowarski
Iridodictyum ‘Katherine Hodkin’
odm. Katherine Hodkin
Iridodictyum ‘Katherine Hodkin’
Iridodictyum ‘Katherine Hodkin’
Iridodictyum ‘Katherine Hodkin’

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20120000.J8_12.12 - Iridodictyum ‘Katherine Hodkin’; Wrocław
120000-J8_12
leg. Marek Snowarski
/Wrocław/
/cv. Katherine Hodkin/ #7