fot. js-20090723-5404 — copyright © by Jacek Soboń
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 3.5× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Dracocephalum botryoides (pszczelnik gronkowy)

on This page when logged in
you will see 3.5× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

22.05.2011 copyright © by Jacek Soboń