fot. mr-Dactylorhiza_incarnata_x_ochroleuca_20050630_03 (413×550) — copyright © by Maciej Romański
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.8× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Dactylorhiza incarnata x ochroleuca

on This page when logged in
you will see 2.8× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

30.06.2005, Suwalszczyzna
copyright © by Maciej Romański