atlas-roslin.pl

Centaurea micranthos S.G. Gmel. ex Hayek [🔉 cen·ta͡ł·re·a *]

chaber drobnokoszyczkowy
Centaurea biebersteinii DC. ssp. biebersteinii · Centaurea stoebe L. ssp. australis (Pancic ex A. Kern.) Greuter
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Centaurea micranthos (chaber drobnokoszyczkowy)
XL
Centaurea micranthos (chaber drobnokoszyczkowy)
XL
Centaurea micranthos (chaber drobnokoszyczkowy)
Centaurea micranthos (chaber drobnokoszyczkowy)
XL

występowanie

Antropofit zadomowiony we florze Polski. [491]
wystepowanie - Centaurea micranthos (chaber drobnokoszyczkowy)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Centaurea micranthos (chaber drobnokoszyczkowy)
Bylina ze wschodniej Europy. U nas zadomawiająca się na terenach ruderalnych, szczególnie kolejowych (kenofit w stadium epekofita).
Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory /Tokarska-Guzik (2012) [234]/:
• zadomowiony
• kenofit
• Pochodzenie: Europa południowo-wschodnia i środkowa
• Czas przybycia na teren Polski: druga połowa XXw.
• Wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych

wybrane okazy · selected collections

#1
jkr.110714-KRA418207
leg. A. Pliszko
/Olszanka, gm. Filipów, Pojezierze Zachodniosuwalskie/
#3
jkr.090802-KRA418204
leg. A. Pliszko
/Małe Raczki, gm. Raczki, Pojezierze Zachodniosuwalskie/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji