atlas-roslin.pl

Carya cordiformis (Wangenh.) C. Koch. [🔉 *for·mis]

orzesznik gorzki, orzesznik sercowaty
Carya amara (L.) Nutt. [🔉 ka·ri·a *] · Carya minima Britt. [🔉 ka·ri·a *]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Carya cordiformis (orzesznik gorzki)
XL
Carya cordiformis (orzesznik gorzki)
XL
Carya cordiformis (orzesznik gorzki)
XL
Carya cordiformis (orzesznik gorzki)
Carya cordiformis (orzesznik gorzki)
Carya cordiformis (orzesznik gorzki)
Carya cordiformis (orzesznik gorzki)

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Carya (orzesznik)kl 6675
Drzewo. Kora płytko i drobno spękana. Młode pędy cienkie, rdzawo owłosione, potem nagie; rdzeń brunatny. Pąki okryte 2(-6), naprzeciwległymi łuskami, stykającymi się w górze; jasnożółte; nieduże, wierzchołkowe do 1cm długości.

space

Owoc pestkowiec, łupina na szwach nieco 4-stronnie oskrzydlona, cienka, pęka ±do połowy, nieco poniżej środka, nie odpada. Skorupka orzecha cienka, łamliwa, żebrowana i siatkowana; jądro gorzkie. Dojrzewają w końcu września ale opadają stopniowo przez całą zimę.

występowanie

Antropofit zadomowiony we florze Polski. [491]
Najczęściej sadzone u nas drzewo ozdobne z tego rodzaju, pokrojem i liśćmi przypomina jesion. Jesienią liście przebarwiają się złocistożółto W pełni mrozoodporne. W naturalnych siedliskach rośnie na glebach wilgotnych, podmokłych i bagiennych.
Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.)[234]:
• lokalnie zadomowiony
• kenofit
• Pochodzenie: wschodnie rejony Ameryki Północnej
• Czas przybycia na teren Polski: 1820r. (introdukcja), XXw.
• Wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · częściowo przeobrażonych · o charakterze naturalnym

wybrane okazy · selected collections

#6
22 10 17 - 12
leg. Marek Snowarski
/Miejski Ogród Botaniczny w Zabrzu/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. [15]
  • Seneta W., Dolatowsk J., 2000 — Dendrologia. [12]
  • Sokolov S.Ja., 1951 — Djerjevja i kustarniki SSSR. T.2 [119.2]
  • Tzvelev N.N., 2004 — Flora Europae Orientalis. T.11 [86.11]
  • Bugała, W., 2000 — Drzewa i krzewy. [38]
  • Tutin T.G. et al., 1993 — Flora Europaea. Volume 1. Psilotaceae to Platanaceae [150.1]
  • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
  • Tokarska-Guzik B., Dajdok Z., Zając M. i A., Urbisz A., Danielewicz W., Hołdyński Cz., 2012 — Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych [234]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji