fot. mtbobiec-carlac10 — copyright © by Mateusz Bobiec
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 2.6× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Carya laciniosa (orzesznik siedmiolistkowy)

on This page when logged in
you will see 2.6× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

30.08.2011, Wrocław, Park Szczytnicki · copyright © by Mateusz Bobiec