atlas-roslin.pl

Calendula arvensis L. [🔉 * ar·wen·sis]

nagietek polny
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Calendula arvensis (nagietek polny)
Calendula arvensis (nagietek polny)
Calendula arvensis (nagietek polny)
Calendula arvensis (nagietek polny)

występowanie

Antropofit zadomowiony we florze Polski. [491]
wystepowanie - Calendula arvensis (nagietek polny)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Calendula arvensis (nagietek polny)
Roślina jednoroczna; zadomowiona na siedliskach ruderalnych.
Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.)[234]: - zadomowiony, nieinwazyjny; kenofit; pochodzenie: Europa południowa i Azja południowo-zachodnia [czas przybycia na teren Polski: XVIIIw.]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych

wybrane okazy · selected collections

#2
pk.100718-1
leg. Paweł Kalinowski
/OB Lozanna (Szwajcaria)/
#5
js.220911-5
leg. Jacek Soboń
/Chorwacja, Vodice/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Slavík, B., Štěpánková, 2004 — Květena České Republiky 7 p.112 [71.7]
 • Flora Polska. Rośliny naczyniowe, 1971 — Tom XII p.352 [16.12]
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.678 [40]
 • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.493 [15]
 • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.507 [9]
 • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.536 [11]
 • Schischkin B.K., Bobrov E.G., 1961 — Flora URSS. T.26 p.859 [85.26]
 • Tutin T.G. et al., 1976 — Flora Europaea. Volume 4. Plantaginaceae to Compositae (and Rubiaceae) p.207 [150.4]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.706 [3]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2019 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce: Dodatek - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland: Appendix [432]
 • Tokarska-Guzik B., Dajdok Z., Zając M. i A., Urbisz A., Danielewicz W., Hołdyński Cz., 2012 — Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych [234]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji