atlas-roslin.pl
takson uprawiany [24][491]

Brassica oleracea L. var. gemmifera (DC.) O. Schwartz

kapusta warzywna brukselska, kapusta brukselska, (brukselka)
Brassica oleraceae L. ssp. bullata DC. pro part minore

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Brassica oleracea var. gemmifera (kapusta warzywna brukselska)
🌱
Kapusta brukselska jest rośliną dwuletnią. Pod koniec pierwszego roku wegetacji, na wysokim pędzie (50 do ponad 100 cm), tworzy w kątach liści kilkadziesiąt główek o średnicy kilku cm.

Wartość kaloryczna brukselki wynosi średnio 37kcal/100 g.

space

wysokość: 0.5 – 1 (1.2) m

uprawa

Kapustę brukselską uprawia się z rozsady. Tę przygotowuje się z siewu na rozsadniku w okolicy połowy kwietnia. Można ją wysadzać po 45 – 56 dniach (6) 7 – 8 tygodniach od siewu tj. w końcu maja lub w pierwszej połowie czerwca.

space

Dla zwiększenia plonu główek i ich ciężaru można stosować ogławianie. Musi być ono przeprowadzone we właściwym terminie tj. gdy dolne główki są zawiązane i znacznie podrośnięte, co ma miejsc zwykle na przełomie września i października. Ogławiając należy usuwać tylko wierzchołek wzrostu i pozostawiać szczytową rozetę liściową.

zmianowanie

Kapusta brukselska ma długi okres wegetacji i zajmuje pole aż do zimy. Możliwe przedplony muszą zwalniać pole do końca maja gdyż rozsadę sadzi się w pierwszej połowie czerwca.

space

wymagania

Wymagania uprawowe są takie jak u kapusty głowiastej.

space

Ma nieco mniejsze wymagania glebowe niż kapusta głowiasta i bardziej tolerancyjna na odczyn odchodzący od obojętnego. Z uwagi na silny i głęboki system korzeniowy jest też bardziej odporna na niedostatek wody, wpływa on jednak niekorzystnie na wielkość plonu.

zbiór i przechowywanie

Zbiór można przeprowadzać jednokrotnie lub wielorazowo. W tym tym drugim wypadku przez całą zimę. Przy zbiorze wielokrotnym uzyskuje się większy plon ale i pracochłonność jest większa.

space

Przez zimę można przechowywać bezpośrednio na roślinie w gruncie. Kapusta brukselska jest odporna na mrozy. Zerwana słabo przechowuje się. Można ją trzymać w temperaturze nieco poniżej zera, przez okres około dwóch miesięcy.

space

odmiany

🌸
🔆 miejsce:  słoneczne • z wilgotnym powietrzem • chłodne
💧 woda: gleba przeciętnie wilgotna (świeża) • gleba dostatecznie wilgotna • nie znosi przesuszania
☷ gleba: odczyn zbliżony do obojętnego • odczyn lekko kwaśny
Poszczególne odmiany różnią się między innymi wysokością, wielkością i liczbą główek, długością okresu wegetacji.

🌱 Sadzenie, wysiew, rozmnażanie (główna/preferowana metoda):

rozstawa: 70 – 50 × 60 – 50 cm
wysiew nasion na rozsadę [połowa kwietnia; wysadzanie koniec maja, pierwsza połowa czerwca]

🌱🌸
opcje Bazaru

odmiany (form i odmian #5) analiza dostępności nasion

  • ▫  ‘Casiopea — średnio późna (od wysadzenia rozsady 155 – 165 dni), do stopniowego zbioru, odporna na pokładanie i przewracanie się
  • ○  ‘Dolores F1 — średnio wczesna, okres wegetacji ok. 150 dni; silnie rosnąca, wyrównana, szybko rozwija liście i zakrywa glebę, dobrze znosi suszę; główki zielone, ścisłe, wyrównane; zbiór w połowie października #2
  • ▫  ‘Groningen
  • ▫  ‘Long Island
  • ▫  ‘Red
Brassica oleracea
Brassica oleracea
Brassica oleracea
Brassica oleracea var. gemmifera
pokrój roślin przed zawiązywaniem główek
Brassica oleracea var. gemmifera
Brassica oleracea var. gemmifera (kapusta warzywna brukselska)
cv. Casiopea
Brassica oleracea var. gemmifera (kapusta warzywna brukselska)