kapusta brukselska

kapusta warzywna brukselska · (potocznie: kapusta brukselska) · Brassica oleracea L. var. gemmifera (DC.) O. Schwartz ·
Brassica oleraceae L. ssp. bullata DC. pro part minore

uprawa

Kapusta brukselska jest rośliną dwuletnią. Pod koniec pierwszego roku wegetacji, na wysokim pędzie (50 do ponad 100 cm), tworzy w kątach liści kilkadziesiąt główek o średnicy kilku cm.
Kapustę brukselską uprawia się z rozsady. Tę przygotowuje się z siewu na rozsadniku w okolicy połowy kwietnia. Można ją wysadzać po 6-8 tygodniach od siewu.

space

Dla zwiększenia plonu główek i ich ciężaru można stosować ogławianie. Musi być ono przeprowadzone we właściwym terminie tj. gdy dolne główki są zawiązane i znacznie podrośnięte, co ma miejsc zwykle na przełomie września i października. Ogławiając należy usuwać tylko wierzchołek wzrostu i pozostawiać szczytową rozetę liściową.

zmianowanie

Kapusta brukselska ma długi okres wegetacji i zajmuje pole aż do zimy. Możliwe przedplony muszą zwalniać pole do końca maja gdyż rozsadę sadzi się w pierwszej połowie czerwca.

space

wymagania

Wymagania uprawowe są takie jak u kapusty głowiastej.

space

Ma nieco mniejsze wymagania glebowe niż kapusta głowiasta i bardziej tolerancyjna na odczyn odchodzący od obojętnego. Z uwagi na silny i głęboki system korzeniowy jest też bardziej odporna na niedostatek wody, wpływa on jednak niekorzystnie na wielkość plonu.

zbiór i przechowywanie

Zbiór można przeprowadzać jednokrotnie lub wielorazowo. W tym tym drugim wypadku przez całą zimę. Przy zbiorze wielokrotnym uzyskuje się większy plon ale i pracochłonność jest większa.

space

Przez zimę można przechowywać bezpośrednio na roślinie w gruncie. Kapusta brukselska jest odporna na mrozy. Zerwana słabo przechowuje się. Można ją trzymać w temperaturze nieco poniżej zera, przez okres około dwóch miesięcy.

space

wartość

Wartość kaloryczna brukselki wynosi średnio 37kcal/100g.

space

Grupa użytkowa: warzywa · warzywa kapustne

odmiany

Poszczególne odmiany różnią się między innymi wysokością, wielkością i liczbą główek, długością okresu wegetacji.

Analiza dostępności nasion (form i odmian #4):
• bez odmiany · ‘Dolores F1’ · ‘Groningen’ · ‘Long Island’ · ‘Red’

Brassica oleracea
Brassica oleracea
Brassica oleracea
Brassica oleracea var. gemmifera
pokrój roślin przed zawiązywaniem główek
Brassica oleracea var. gemmifera
Brassica oleracea var. gemmifera (kapusta warzywna brukselska)
cv. Casiopea

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20130000.W68_13.13 - Brassica oleracea var. gemmifera (kapusta warzywna brukselska); Wrocław
130000-W68_13
leg. Marek Snowarski
/Wrocław/
/cv. Dolores F1/ #2