fot. js-20090605-9000 (900×666) — copyright © by Jacek Soboń
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.4× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Beta vulgaris ssp. vulgaris var. altissima (burak zwyczajny odm. cukrowa)

on This page when logged in
you will see 3.4× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

05.06.2009
copyright © by Jacek Soboń