atlas-roslin.pl

Asparagus [🔉 as·pa·ra·gus]

szparag
W tym rodzaju elementem flory Polski, naturalnym lub trwale zadomowionym, jest jedynie szparag lekarski (Asparagus officinalis), często spotykany jako zdziczały z upraw. Jest też uprawiany jako warzywo wieloletnie. Pozostałe gatunki występują u nas jako uprawiane rośliny ozdobne