atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Armeria duriaei Boiss. [🔉 ar·me·ri·a *]

Armeria Armeria Armeria ArmeriaArmeriazawciąg alpejski (Armeria alpina)
Armeria duriaei
08.06.2014, OB Uniw. Wrocławskiego; copyright © by Jacek Soboń
Armeria duriaei

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20140608.15.js - Armeria duriaei; OB Uniw. Wrocławskiego
140608-15
leg. Jacek Soboń
/OB Uniw. Wrocławskiego/ #2