atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Arenaria kotschyana Fenzl [🔉 a·re·na·ri·a *]