atlas-roslin.pl
efemerofit [24][491]

Anchusa orientalis (L.) Rchb.fil. [🔉 an·ch·sa o·ri·en·ta·lis]

farbownik wschodni
Lycopsis arvensis L. ssp. orientalis (L.) Kuzn.

nomenklatura, etymologia ℹ️
poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie

Anchusa orientalis (L.) Rchb.fil. [🔉 an·ch·sa o·ri·en·ta·lis]Lycopsis arvensis L. ssp. orientalis (L.) Kuzn. [🔉 li·kop·sis ar·wen·sis sub·spe·ci·es or·i·en·ta·lis](pl) farbownik wschodni
(lat.) orientalis, -e adj.
wschodni; oriens, -entis - wschód (słońca)