atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Acer ×conspicuum Geldener ‘Red Flamingo’

klon wyrazisty ‘Red Flamingo’