atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Acer davidii Franch.

klon Davida
Acer Acer Acer AcerAcerAcer ×conspicuumklon Grossera (Acer davidii ssp. grosseri)
🌸🌱