atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Acer davidii Franch. ssp. grosseri (Pax) P. C. de Jong

klon Grossera
Acer grosseri Pax
Acer davidii ssp. grosseri (klon Grossera)
06.2009, Arboretum w Rogowie; copyright © by Paweł Kalinowski
Acer davidii ssp. grosseri (klon Grossera)
Acer davidii ssp. grosseri (klon Grossera)
Acer davidii ssp. grosseri (klon Grossera)
Acer davidii ssp. grosseri (klon Grossera)
Acer davidii ssp. grosseri (klon Grossera)
Acer davidii ssp. grosseri (klon Grossera)
Acer davidii ssp. grosseri (klon Grossera)
Acer davidii ssp. grosseri (klon Grossera)
forma o liściach bez klap
Acer davidii ssp. grosseri (klon Grossera)
XL
forma o liściach bez klap

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20090600.5.pk - Acer davidii ssp. grosseri (klon Grossera); Arboretum w Rogowie
090600-5
leg. Paweł Kalinowski
/Arboretum w Rogowie/ #1