fot. bl-Acer_carpinifolium_2013_10_07_Wwa_OB_UW_136 (884×656) — copyright © by Barbara Łotocka
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Acer carpinifolium (klon grabolistny)

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

07.10.2013, Warszawa OB PAN
copyright © by Barbara Łotocka