mokradła

Termin mokradła jest dość nieprecyzyjny. W szerokim pojęciu oznacza wszelkie siedliska wilgotne, w skrajnie wąskim młaki[51].

space

Mokradłami określa się takie siedliska jak: torfowiska (a niewątpliwie torfowiska niskie), strefę brzegową i płytką przybrzeżną zbiorników wodnych i cieków, siedliska okresowo zalewane przez cieki wodne lub podtapiane (np. po opadach), obszary wysięku wody (młaki).

młaka

Młaka to obszar nieskoncentrowanego wysięku wód gruntowych ze specyficzną roślinnością bagienną. W szczególności ciekawe florystycznie są eutroficzne młaki zasadowe (O.Caricetalia davallianae). Z oligotroficznymi młakami kwaśnymi, na podłożu krzemianowym, są związane zespoły O.Caricetalia fuscae.

bagno

mułotwórczy

proces bagienny

roślinność bagienna

Bagno to obszar mokradłowy w którym stale lub przez większość czasu zachodzą procesy bagienne.

space

Źródłem szczątków roślinnych jest roślinność bagienna; wyłącznie rosnąca w danym miejscu (na torfowiskach wysokich) lub głównie ona (w pozostałych formacjach roślinnych mokradłowych, gdzie niekiedy część materii organicznej może być nanoszona).

space

namulisko

mułowisko

podmoklisko

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji