znalezisko 20110921.2.11 - Malva sylvestris (ślaz dziki) · Wrocław · (leg. det. Marek Snowarski)
teren ruderalny
110921-6392
Malva sylvestris (ślaz dziki)
pokrój
110921-6393
Malva sylvestris (ślaz dziki)
szczyt pędu
110921-6394
Malva sylvestris (ślaz dziki)
szczyt pędu
110921-6394_v2
Malva sylvestris (ślaz dziki)
szczyt pędu
110921-6395
Malva sylvestris (ślaz dziki)
pokrój
110921-6395_v2
Malva sylvestris (ślaz dziki)
szczyt pędu
110921-6395_v3
Malva sylvestris (ślaz dziki)
szczyt pędu
110921-6434
Malva sylvestris (ślaz dziki)
łodyga, pąki · 3D||
110921-6434_v2
Malva sylvestris (ślaz dziki)
łodyga · 3D||
110921-6436
Malva sylvestris (ślaz dziki)
kieliszek i kielich · 3D||
110921-6438
Malva sylvestris (ślaz dziki)
szypułka kwiatu · 3D||
110921-6440
Malva sylvestris (ślaz dziki)
kielisze i kielich · 3D||
110921-6442_v3
Malva sylvestris (ślaz dziki)
rozłupnie · 3D||
110921-6446_v2
Malva sylvestris (ślaz dziki)
owłosienie paznokcia płatka
110921-6447
Malva sylvestris (ślaz dziki)
pręcikowie i słupkowie (korona i kielich usunięte) · 3D||
110921-6447_v2
Malva sylvestris (ślaz dziki)
rurka pręcikowa owłosiona włoskami gwiazdkowatymi · 3D||
110921-6449
Malva sylvestris (ślaz dziki)
rozłupki, nasiono (pokryte strzępkami pleśni) · 3D||
110921-6449_v2
Malva sylvestris (ślaz dziki)
nasiono (pokryte strzępkami pleśni) · 3D||
110921-6449_v3
Malva sylvestris (ślaz dziki)
rozłupka · 3D||
110921-6451
Malva sylvestris (ślaz dziki)
nasiona (pokryte strzępkami pleśni) · 3D||
110921-6451_v2
Malva sylvestris (ślaz dziki)
nasiono (pokryte strzępkami pleśni) · 3D||