znalezisko 20110921.2.11 - Malva sylvestris (ślaz dziki) · Wrocław · (leg. det. Marek Snowarski)
teren ruderalny
110921-6392all
Malva sylvestris (ślaz dziki)
pokrój
110921-6393all
Malva sylvestris (ślaz dziki)
szczyt pędu
110921-6394all
Malva sylvestris (ślaz dziki)
szczyt pędu
110921-6394_v2all
Malva sylvestris (ślaz dziki)
szczyt pędu
110921-6395all
Malva sylvestris (ślaz dziki)
pokrój
110921-6395_v2all
Malva sylvestris (ślaz dziki)
szczyt pędu
110921-6395_v3all
Malva sylvestris (ślaz dziki)
szczyt pędu
110921-6434all
Malva sylvestris (ślaz dziki)
łodyga, pąki · 3D||
110921-6434_v2all
Malva sylvestris (ślaz dziki)
łodyga · 3D||
110921-6436all
Malva sylvestris (ślaz dziki)
kieliszek i kielich · 3D||
110921-6438all
Malva sylvestris (ślaz dziki)
szypułka kwiatu · 3D||
110921-6440all
Malva sylvestris (ślaz dziki)
kielisze i kielich · 3D||
110921-6442_v3all
Malva sylvestris (ślaz dziki)
rozłupnie · 3D||
110921-6446_v2all
Malva sylvestris (ślaz dziki)
owłosienie paznokcia płatka
110921-6447all
Malva sylvestris (ślaz dziki)
pręcikowie i słupkowie (korona i kielich usunięte) · 3D||
110921-6447_v2all
Malva sylvestris (ślaz dziki)
rurka pręcikowa owłosiona włoskami gwiazdkowatymi · 3D||
110921-6449all
Malva sylvestris (ślaz dziki)
rozłupki, nasiono (pokryte strzępkami pleśni) · 3D||
110921-6449_v2all
Malva sylvestris (ślaz dziki)
nasiono (pokryte strzępkami pleśni) · 3D||
110921-6449_v3all
Malva sylvestris (ślaz dziki)
rozłupka · 3D||
110921-6451all
Malva sylvestris (ślaz dziki)
nasiona (pokryte strzępkami pleśni) · 3D||
110921-6451_v2all
Malva sylvestris (ślaz dziki)
nasiono (pokryte strzępkami pleśni) · 3D||