fot. 110921-6442_v3 (915×503) — copyright © by Marek Snowarski
znalezisko 110921-2 || stereopara wąska 3D anaglif jak oglądać 3D
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.1× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Malva sylvestris (ślaz dziki)

on This page when logged in
you will see 3.1× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

rozłupnie; 21.09.2011, Wrocław
copyright © by Marek Snowarski