fot. 110921-6447_v2 — copyright © by Marek Snowarski
3D anaglif|| stereopara || wąskajak oglądać 3D
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Malva sylvestris (ślaz dziki)

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

rurka pręcikowa owłosiona włoskami gwiazdkowatymi
21.09.2011, Wrocław · copyright © by Marek Snowarski