fot. 110921-6449 (491×757) — copyright © by Marek Snowarski
znalezisko 110921-2 || stereopara wąska 3D anaglif jak oglądać 3D
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Malva sylvestris (ślaz dziki)

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

rozłupki, nasiono (pokryte strzępkami pleśni); 21.09.2011, Wrocław
copyright © by Marek Snowarski